Asociación PROGESTIÓN
Finalista Premio Corresponsables 2016 Fundación CORRESPONSABLES

Registro Civil A Coruña

 

Colgamos y transcribimos avisos sobre diversos trámites a realizar ante el Registro Civil Exclusivo de A Coruña, sito en la Plaza de Vigo s/n – C/ Emilia Pardo Bazán 24, con o sin necesidad de cita previa.

CITA PREVIA:

PARA PEDIR CITA PREVIA PARA ESTOS NEGOCIADOS:

Nacionalidades – traslados- vecindad civil
Matrimonios: presentación documentación y capitulaciones
Matrimonios: ratificación y audiencia previa.
Declaración 2 testigos
Página web:

www.xustiza.gal

PARA PEDIR CITA PREVIA PARA ESTOS NEGOCIADOS:

Disforia de xénero, expedientes de filiación, cambio de nome o apelidos, nacimientos fuera de plazo, recoñecemento e expediente de filiación, legaxo de abortos, corrección de erros.

Correo electrónico:
registrocivil.acoruna@justicia.es

 

INFORMACIÓN:

Para a solicitude de partidas de nacemento, matrimonio ou defunción é indispensable achegar nome, apelidos e data do feito. É imposible facilitar as partidas sen que se nos proporcionen eses datos. Sentimos as molestias.

Moitas grazas

Obrigatorio pedir cita a través da páxima www.xustiza.gal para: (pode acceder á páxina co código QR)

– Nacionalidade, traslados, vecindade civil.
– Matrimonio: presentación documentación e capitulación.
– Matrimonio: ratificación, audiencia previa e declaración de dúas testemuñas.

– É indispensable acudir cos documentoss que se poden descargar na páxina www.xustiza.gal cubertos. Antes de solicitar cita, consulte a información na páxina www.xutiza.gal do trámite que desexa realizar e se ten algunha dúbida, envíe a consulta a través do correo registrocivil.acoruna@justicia.es

Solicitude de cita a través do correo
registrocivil.acoruna@justicia.es para:

– Disforia de xénero
– Recoñecemento e expedientes de filiación
– Cambio de nome e apelidos, inversión de apelidos, tradución do nome.
– Inscrición de nacementos fóra de prazos, legaxo de abortos.
– Correción de erros.

Trámite para os que pode acceder ao efificio sen cita:

– Fe de vida.
– Solicitude de certificados (recoméndase pedilos a través do correo electrónico: registrocivil.acoruña@justicia.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Xustiza: https://sede.mjusticia.gob.es para evitar desprazamentos innecesarios).
– Inscrición recén nados

[jetpack-related-posts]

Plazos procesales agosto 2021

julio 23, 2021

Cita telefónica trabajador/a social OAR en Madrid

julio 28, 2021